Mae prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith sy’n galluogi chi i ennill cyflog wrth i chi ddysgu.

PAM DYLECH FOD YN BRENTIS?

  • Ennill wrth ddysgu – derbyn cyflog
  • Caffael sgiliau, gwybodaeth, profiad a wynebu heriau newydd
  • Caffael cymhwyster sydd wedi’i gydnabod yn genedlaethol
  • Cyfleoedd ardderchog i wneud cynnydd.

PA FATHAU O BRENTISIAETH SY’N BODOLI?

 

Mae tri math o Brentisiaeth y gallwch ymgeisio amdanynt gan ddibynnu ar sgiliau a chymwysterau presennol:

  • Prentisiaeth Sylfaen – Lefel 2
  • Prentisiaeth – Lefel 3
  • Prentisiaeth Uwch – Lefel 4+

MAE’R PYNCIAU SYDD AR GAEL YN CYNNWYS:

 

Cyfrifeg                                                          Gwasanaeth Cwsmer

Amaethyddiaeth                                              Peirianneg

Mecaneg Amaethyddol                                  Lletygarwch ac Arlwyo

Gweinyddiaeth Fusnes                                    Cerbydau Modur

Gofal                                                               Manwerthu

Adeiladu                                                         Chwaraeon

Gofal plant                                                      Arwain Timau a Rheoli

Cyrsiau
Adnewyddu ACS (Nwy) (Rhan-Amser)
Archwilio AAT Lefel 4 (Rhan-Amser)
Asesiad Ynni Adeiladu Domestig Lefel 3 ABBE – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)
City & Guilds 2382-18 18fed Rhifyn Rheoliadau Gwifrau Trydanol BS7671 (Rhan Amser)
City & Guilds 2391-52 Arolygu, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol Lefel 3 (Rhan-Amser)
Cofnodi Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwrs Plymio Sylfaenol (Rhan Amser)
Cyflwyniad i Adobe Creative Suite (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Adobe Creative Suite (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Bricsio (Rhan-Amser)
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser)
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Gweithwyr Llawrydd Creadigol (Rhan-Amser)
Cymorth Cyntaf Lefel 3 yn y Gwaith (Rhan-Amser)
Cyrsiau Byr Trydanol (Rhan-Amser)
Deall Cefnogaeth i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Dechreuwch yn CAD (Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur) (Rhan-Amser)
Diogelu Sylfaenol (Rhan-Amser)
Diogelwch Gwylwyr Lefel 2 (Rhan-Amser)
Diogelwch Gwylwyr Lefel 3 (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 2 NVQ mewn Galwedigaethau Paentio Diwydiannol Gorffen Addurnol – Peintiwr (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 4 City & Guilds mewn Asesu Ynni Domestig (NDEA) – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)
Dwr Poeth Domestig Heb ei Ddyfeisio
Dwr Poeth Domestig Heb ei Ddyfeisio (Rhan-Amser)
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA) (Rhan-Amser)
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Electronig a Thrydanol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd) (Rhan Amser)
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd) (Rhan Amser)
Excel Canolradd (Rhan-Amser)
Excel Canolradd (Rhan-Amser)
Excel i Ddechreuwyr (Rhan-Amser)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Farnis Ewinedd Gel (Rhan-Amser)
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau (Rhan-Amser)
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau (Rhan-Amser)
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau (Rhan-Amser)
Gofyniad Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 (Rhan-Amser)
Gosod a Chynnal Systemau Ysgeintwyr Tân Awtomatig mewn Anheddau Domestig Lefel 3 (Rhan-Amser)
Gosod Drysau Pren Gwrth Dân (Rhan-Amser)
Gosod Pwyntiau Codi Tâl Cerbydau Trydan Domestig, Masnachol a Diwydiannol (Rhan-Amser)
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser)
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser)
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan-Amser)
Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2 (Highfield) (Rhan Amser)
Gweithdy Byr Tylino Bambw (Rhan-Amser)
Gweithdy Canhwyllau Clust Hoppi (Rhan-Amser)
Gweithdy Rysáit fawr a Bownsio Lee Stafford (Rhan-Amser)
Gweithdy Rysáit Merlod Lee Stafford (Rhan-Amser)
Gweithdy Rysáit Tong Dirdro Lee Stafford (Rhan-Amser)
Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 5 (Rhan-Amser)
Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 5 (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Atgyweirio Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddw (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Diogelwch Tân (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Trin Llaw – Egwyddorion ac Ymarfer (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Amnewid System Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatreg (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatreg Brys (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Creu a Rheoli Gwefannau CMS (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Cynllunio Marchnata Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Dadansoddeg Ddigidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata E-bost (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hysbysebu Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cynnwys (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Peiriannau Chwilio (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Profiad Cwsmer Ar-lein (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)
Hyfforddiant ac Asesiad Blynyddol MOT (Rhan-Amser)
Hyfforddiant Aseswyr Ôl-ffitio (Ar-lein) (Rhan-amser)
Hyfforddiant Dadebru Cardiopwlmonaidd CPR (Rhan-Amser)
Hyfforddiant Wardeiniaid Tân (Rhan-Amser)
Hylendid Bwyd Lefel 3 RSPH (Rhan-Amser)
IOSH Gweithio’n Ddiogel (Rhan-Amser)
IOSH Rheoli Dysgu Ar-lein yn Ddiogel (Rhan-Amser)
IOSH Rheoli’n Ddiogel (Rhan-Amser)
Lefel 2 Gweinyddiaeth Busnes (Diploma Pearsons) (Rhan-Amser)
Lefel 2 Hylendid / Diogelwch Bwyd (Rhan-amser)
Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (Rhan-Amser)
Lluniadu a Darlunio (cwrs byr) (Rhan-Amser)
Lluniadu a Darlunio (cwrs byr) (Rhan-Amser)
Mae cyfrifiaduron ddim yn brathu (Rhan-Amser)
NVQ Gwaith Saer Lefel 2 (Rhan-Amser)
PA1 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Cais Knapsack PA6 (Rhan-Amser)
Profi Offer Cludadwy Lefel 3 (PAT) City & Guilds 2377 (Rhan Amser)
Rhaglen Dysgu a Reolir (Porth i Nwy) (Rhan-Amser)
Rheoli Diogelwch Gwylwyr Lefel 4 (Rhan-Amser)
Rheoliadau Dwr Oer (BPEC) (Rhan Amser)
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) (Rhan-Amser)
Saesneg, TG a Mathemateg Sylfaenol (Rhan-Amser)
Saesneg, TG a Mathemateg Sylfaenol (Rhan-Amser)
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol Lefel 1 (Rhan-amser)
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol Lefel 1 (Rhan-amser)
Technegau Ffilm Cyfryngau Creadigol Ffôn Symudol (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)
Timau i Athrawon (Rhan-Amser)
Trin â Llaw Pasbort Cymru Gyfan (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)
Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Gym) (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymgynghoriaeth Colur a Harddwch (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesiad Ynni Domestig – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)
Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Sgiliau Lletygarwch (Rhan-Amser)
Ymwybyddiaeth Drws Tân (Rhan-Amser)
Ymwybyddiaeth Lefel 1 o Gymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Ymwybyddiaeth Lefel 1 o Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Ysgrifennu Adroddiadau (Rhan-Amser)