City & Guilds 2382-18 18fed Rhifyn Rheoliadau Gwifrau Trydanol BS7671 (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs City & Guilds 2382-22 – Rhifyn 18 hwn yn hanfodol i unrhyw un sy’n gweithio neu sy’n ymwneud â gosodiadau trydanol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio yn y marchnadoedd domestig a masnachol.
Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr contract, dylunwyr, peirianwyr trydanol a gosodwyr, ymgynghorwyr, syrfewyr a chrefftau adeiladu cysylltiedig eraill. Bydd y cwrs yn sicrhau eich bod yn gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod am y safonau cyfredol ac yn gweithio yn unol â’r rhifyn diweddaraf o’r rheoliadau gwifrau.
Mae’r cwrs hwn yn dilyn y maes llafur a osodwyd gan City & Guilds ac yn sicrhau bod gan ddysgwyr y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gwblhau arholiad City & Guilds sy’n cael ei sefyll ar ddiwrnod olaf y cwrs. Bydd cwblhau’r arholiad yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu Tystysgrif City & Guilds a gydnabyddir yn rhyngwladol yn Rheoliadau Gwifro’r 18fed Argraffiad.
Byddwch yn derbyn hyfforddiant ac asesiad gan ddarlithoedd o’r safon uchaf mewn cyfleusterau rhagorol â chyfarpar da yn Ne Cymru a Phowys. Mae lleoliad y ganolfan hyfforddi yn ne Cymru oddi ar yr M4, gyda mynediad rhagorol i ymgeiswyr sy’n teithio o ardaloedd Caerdydd, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Castell-nedd a Merthyr Tudful.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer trydanwyr cymwys. Y rhai
  bron â diwedd cymhwyster trydanol lefel 3, neu arall
  gall gweithwyr proffesiynol sydd â gwybodaeth drydanol sylweddol hefyd
  elwa o fynychu'r cwrs hwn.

  I'r rhai sydd â'r wybodaeth drydanol leiaf, mae'n
  argymhellir cwblhau cwrs trydanol sylfaenol yn gyntaf,
  megis Diploma Gosod Trydanol C&G 2365.

  Mae'r cwrs hwn yn costio £333, mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd.

 • Dull Asesu

  Arholiad 2 awr ar-lein

 • Costau Ychwanegol

  Ffi Deunyddiau £245.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

4W

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility