Newyddion

Y CWTCH

Mae ychwanegiad diweddaraf Coleg Bannau Brycheiniog, Hyb Y Coleg o fewn y Gymuned – ‘Y  CWTCH’ – wedi agor ei…

Darllen mwy

Gefeillio â Nepal

Bu tua 500 o ddisgyblion Aberhonddu gan gynnwys myfyrwyr Coleg Bannau Brycheiniog yn cymryd rhan yn nathliad pen-blwydd cyntaf y…

Darllen mwy

Chwifio’r Faner

Mae Grŵp Colegau NPTC yn dathlu mis hanes LHDT drwy gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar draws pob un o’i safleoedd…

Darllen mwy