Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cwrs
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Electronig a Thrydanol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd)
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Farnis Ewinedd Gel (Rhan-Amser)
Gosod Ysgeintwyr Tân
Gosod Ysgeintwyr Tân
Gweithdy Canhwyllau Clust Hoppi (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Amnewid System Cerbydau Trydan / Hybrid
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)