Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cwrs
Adnewyddu ACS (Nwy) (Rhan-Amser)
Ailgofrestru Dadansoddwr Busnes Agile (AgileBA®) (e-Ddysgu)
Ailgofrestru P3O® (e-Ddysgu)
Ailgofrestru Rheoli Newid APMG (e-Ddysgu)
Arbenigwr Marchnata Chwilio Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (e-Ddysgu)
Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (e-Ddysgu)
Arbenigwr Strategaeth a Chynllunio Digidol Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (e-Ddysgu)
Ardystiad CompTIA Network+ Swyddogol (Cyfres Graidd N10-008) (e-Ddysgu)
Ardystiad Swyddogol CompTIA A+ (Cyfres Graidd 220-1101 a 220-1102) gydag Arholiadau, Gan Gynnwys Papurau Ymarfer a Labordai ar gyfer 1101 a 1102 (e-Ddysgu)
Ardystiad Swyddogol CompTIA PenTest+ (Cyfres Seiberddiogelwch PT0-002) (e-Ddysgu)
Ardystiad Swyddogol CompTIA Security+ (Cyfres Graidd SY0-601) gydag Arholiadau gan gynnwys Papurau Ymarfer a Labordai (e-Ddysgu)
Ardystiad Swyddogol Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA CySA+ (Cyfres Seiberddiogelwch CS0-002) (e-Ddysgu)
Ardystiad Swyddogol Hanfodion TG CompTIA ITF+ (Cyfres Graidd FCO-U61) gydag Arholiad Gan Cynnwys Labordai a Phapurau Ymarfer (e-Ddysgu)
Asesiad Ynni Adeiladu Domestig Lefel 3 ABBE – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)
City & Guilds 2382-18 18fed Rhifyn Rheoliadau Gwifrau Trydanol BS7671 (Rhan Amser)
City & Guilds 2391-52 Arolygu, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol Lefel 3 (Rhan-Amser)
Cofnodi Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser)
Cofnodi Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser)