Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cwrs
CompTIA Server+ SK0-005 gan gynnwys Labordai Byw, Papurau Ymarfer ac Arholiad Swyddogol (e-Ddysgu)
Copi Caled o Ganllawiau PRINCE2 Agile® (e-Ddysgu)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 2 (Rhan-Amser)
Cwrs Hyfforddi Gwella Gwasanaeth Parhaus ITIL® (e-Ddysgu)
Cwrs Hyfforddi Lean Six Sigma Black Belt ISO 18404 (gan gynnwys MiniTab) (e-Ddysgu)
Cwrs Hyfforddiant Cyflawni Tystysgrif PMP® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (e-Ddysgu)
Cwrs Plymio Sylfaenol (Rhan Amser)
Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM) (e-Ddysgu)
Cyflawni Hyfforddiant Sylfaen ac Ymarferydd APMG AgilePM® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (e-Ddysgu)
Cyflawni Hyfforddiant Sylfaen APMG AgilePM® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (e-Ddysgu)
Cyflawni Hyfforddiant Ymarferydd APMG AgilePM® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (e-Ddysgu)
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Bricsio (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Saer Coed ac Asiedydd (Rhan Amser)
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser)
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser)
Cymorth Cyntaf Lefel 3 yn y Gwaith (Rhan-Amser)
Deall Cefnogaeth i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)