Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cwrs
Diogelu Uwch – Cyfrifoldebau Rheolwyr (Rhan-Amser)
Diogelwch Gwylwyr Lefel 2 (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Rhan-Amser)
Diploma Lefel 4 City & Guilds mewn Asesu Ynni Domestig (NDEA) – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)
Dwr Poeth Domestig Heb ei Ddyfeisio
Dwr Poeth Domestig Heb ei Ddyfeisio (Rhan-Amser)
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA) (Rhan-Amser)
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Electronig a Thrydanol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd) (Rhan Amser)
Excel Canolradd (Rhan-Amser)
Excel i Ddechreuwyr (Rhan-Amser)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
FAA (Gwobrau Cymorth Cyntaf) Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan Amser)
Farnis Ewinedd Gel (Rhan-Amser)
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau
Gofal, Dysgu a Datblygu Plant Diploma CG L3 (Rhan-amser)
Gofyniad Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 (Rhan-Amser)
Goruchwyliaeth Diogelwch Gwylwyr Lefel 3 (Rhan-Amser)
Gosod a Chynnal Systemau Ysgeintwyr Tân Awtomatig mewn Anheddau Domestig Lefel 3 (Rhan-Amser)
Gosod Drysau Pren Gwrth Dân (Rhan-Amser)
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser)