Cofnodi Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cymryd cofnodion a chymryd nodiadau yn rhan hanfodol o gyfarfodydd busnes i’r holl weithwyr o fewn rôl gefnogol sy’n gyfrifol am ddogfennu cyfarfodydd a chofnodi gweithredoedd. Rhaid i’r unigolyn sy’n cymryd cofnodion a nodiadau fod yn hyfedr ac yn fedrus wrth gynhyrchu cofnodion clir a chryno i gefnogi’r busnes a bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder ichi wneud hynny.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
Cymryd munudau:
– Cyflwyniad a throsolwg
– Rôl y sawl sy’n cymryd munud
– Sgiliau cymerwr munud
– Arddulliau munud
– Paratoi munudau
– Datblygu eich sgiliau

Cymryd nodiadau:
– Trosolwg
– Sut i gymryd nodiadau gwell
– Gwneud y nodiadau gorau posibl
– Adolygu’ch nodiadau
– Awgrymiadau
– Pecyn cymryd nodiadau

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Cost

£50