Ceisiadau Rhan-Amser

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Bydd mynychu Nosweithiau Agored ac ymchwilio i’n cyrsiau’n eich helpu i benderfynu!

Porwch ein cyrsiau rhan-amser

2. Ymgeisio

Ar ôl i chi ddewis eich cwrs neu bwnc, gallwch glicio ar y botwm gwyrdd ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ neu ‘Ymholi’ o dan y lleoliad astudio o ddewis. Os byddwch yn ‘Ymholi’, byddwn yn cofrestru eich diddordeb ac yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth bellach.

Bydd clicio ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ yn mynd â chi i’n porth ymgeisio lle gofynnir ichi greu cyfrif i gychwyn eich cais. Byddwch yn gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd ar y gweill.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

Prentisiaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Llwybrau (Castell-nedd) 01639 648064 neu (Powys) 01686 614253. Neu e-bostiwch; pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk

3. Noson Cyfweliad

Ar ôl i ni brosesu’ch cais, byddwn yn eich gwahodd i fynychu Noson Cyfweld. Dyma’ch cyfle i ddarganfod mwy am y cwrs rydych chi wedi’i ddewis a chwrdd â’r darlithwyr a fydd yn eich dysgu chi. Os oes angen, gallwn gynnig cyngor ac arweiniad pellach i chi.

Pan fyddwch chi’n hapus gyda’r dewis rydych chi wedi’i wneud, byddwn ni’n gwneud cynnig i chi trwy e-bost. Bydd hyn yn cadarnhau’r cwrs rydych chi wedi gwneud cais amdano. Yna byddwch yn derbyn y cynnig trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar yr e-bost neu drwy gysylltu â’r tîm Derbyn ar 01639 648033.

4. Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi ni a darllen y newyddion diweddaraf drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Facebook

 

Twitter

 

 

YouTube