Adnewyddu ACS (Nwy) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n ffitwyr nwy profiadol sydd â gwybodaeth a sgiliau nwy presennol sy’n ceisio adnewyddu eu tystysgrifau.

Rhaid adnewyddu cymwysterau ACS bob 5 mlynedd i sicrhau y gall peirianwyr nwy barhau i weithio’n ddiogel ac yn gyfreithiol.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant a chymhwyster nwy cychwynnol i safon Diwydiant Nwy ACS, yn ogystal â Rhaglen Dysgu a Reolir dros 12 wythnos (bydd angen darparu tystiolaeth gwaith portffolio).

 • Gofynion Mynediad

  Bydd angen i chi ddarparu prawf o'r cymwysterau a'r dystiolaeth bresennol i allu gwneud yr ailasesiad. Mae angen cymhwyster Lefel 2 arnom fel y mynediad lleiaf.

 • Dull Asesu

  - Darperir hyfforddiant damcaniaethol ac ymarferol ar gyfer hyfforddiant cychwynnol neu ailasesiad
  - Gwneir asesiad gan asesydd coleg annibynnol gydag asesiadau crynodol ysgrifenedig ac ymarferol dros 1-6 diwrnod yn dibynnu ar y categorïau

 • Costau Ychwanegol

  Ffi Deunyddiau £45.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

6 days.