Gwobr Lefel 2 mewn Atgyweirio Cerbydau Trydan / Hybrid (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer technegwyr sy’n cynnal ac yn atgyweirio cerbydau trydan / hybrid. Mae’n cynnwys y sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i weithio’n ddiogel o amgylch system drydanol foltedd uchel ac isel cerbyd a system trên gyriant trydan, wrth wneud atgyweiriadau neu gynnal a chadw.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Y mathau o gerbydau trydan / hybrid sydd ar gael
– Peryglon sy’n gysylltiedig â systemau trydanol ynni uchel cerbydau modur
– Gweithio’n ddiogel o amgylch cerbydau trydan / hybrid gan gynnwys gwefru
– Sut i leihau’r risg o anaf wrth ddod ar draws cerbydau trydan / hybrid
– Sut i gludo a storio cerbydau trydan / hybrid yn ddiogel

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol er y cynghorir i'r cwrs hwn gael ei ddilyn gan weithwyr sydd â chyfrifoldebau personél gwasanaeth brys ac adferiad ochr ffordd perthnasol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae llwybrau dilyniant ar gael a phob unigolyn sy'n dymuno cynyddu ei wybodaeth hybrid a cherbydau trydan
  yn gallu dilyn y cwrs canlynol:
  - Gwobr Lefel 3 Mewn Atgyweirio ac Amnewid Cerbydau Trydan / Hybrid EV3

 • Dull Asesu

  Llyfrau gwaith asesu ymarferol a theori wedi'u cwblhau yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth a'r gweithdy ynghyd â phrawf terfynol wedi'i achredu gan yr IMI.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D