Excel Canolradd (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Yn dilyn ymlaen o’r cwrs Excel Beginners, byddwch yn datblygu ac yn ehangu eich sgiliau wrth ddefnyddio’r feddalwedd. Bydd y cwrs yn dysgu nodweddion mwy pwerus fel creu ffurflenni a chreu a fformatio siartiau.

Mae llwybrau dilyniant ar gael ac efallai y bydd pob unigolyn sy’n dymuno cynyddu ei wybodaeth Microsoft Excel am gofrestru ar gwrs Excel Advanced.
Cynnwys y Cwrs:
• Dysgwch sut i ddefnyddio fformiwlâu a ffwythiannau
• Archwiliwch y gwahanol elfennau rhyngwyneb defnyddiwr
• Defnyddiwch orielau Excel
• Addasu y rhyngwyneb
• Creu ffurflenni gydag Excel
• Dyblygu fformiwlâu a ffwythiannau
• Creu geirda absoliwt
• Enwau amrediad a sut maent yn cael eu cymhwyso
• Defnyddio Cwareli Rhewi
• Cofnodi’r dyddiad a’r amser cyfredol ar y daenlen brintiedig
• Troi eich ffigurau yn siartiau
• Fformatio siartiau

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ond argymhellir eich bod wedi dilyn y cwrs dechreuwyr a chanolradd neu fod gennych ddealltwriaeth dda o ddefnyddio Microsoft Excel.

  • Dull Asesu

    Asesiad mewnol trwy dasgau rheoledig a chynhyrchu portffolio o dystiolaeth

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D