Excel Canolradd (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Yn dilyn ymlaen o’r cwrs Excel Beginners, byddwch yn datblygu ac yn ehangu eich sgiliau wrth ddefnyddio’r feddalwedd. Bydd y cwrs yn dysgu nodweddion mwy pwerus fel creu ffurflenni a chreu a fformatio siartiau.

Mae llwybrau dilyniant ar gael ac efallai y bydd pob unigolyn sy’n dymuno cynyddu ei wybodaeth Microsoft Excel am gofrestru ar gwrs Excel Advanced.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Archwiliwch yr amrywiol elfennau rhyngwyneb defnyddiwr
– Defnyddiwch orielau Microsoft Excel
– Addaswch y rhyngwyneb
– Defnyddio templedi
– Defnyddio swyddogaethau ychwanegol
– Defnyddio cyfleusterau Argraffu wedi’u teilwra

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ond argymhellir eich bod wedi dilyn y cwrs dechreuwyr a chanolradd neu fod gennych ddealltwriaeth dda o ddefnyddio Microsoft Excel.

  • Dull Asesu

    Asesiad mewnol trwy dasgau rheoledig a chynhyrchu portffolio o dystiolaeth

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 day