IOSH Gweithio’n Ddiogel (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r offer sydd eu hangen ar unigolion i weithio’n ddiogel. Mae’n gwrs delfrydol ar gyfer cyflwyno
staff pam mae iechyd a diogelwch yn bwysig ac yn canolbwyntio ar arfer gorau yn hytrach na deddfwriaeth ac mae’n cynnwys egwyddorion cyffredinol atal damweiniau, deddfau iechyd a diogelwch, trosolwg o beryglon, codau arferion a sgiliau cyfathrebu effeithiol.

Mae’r cwrs IOSH Working Safely hwn yn dangos sut y gall pawb wneud gwahaniaeth i’w lles eu hunain a lles eraill trwy ymddygiadau bob dydd.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Nodi peryglon cyffredin
– Ffactorau sy’n gyfystyr â gweithio’n foddhaol
Amgylchedd
– Deall y prif resymau dros anaf ac afiechyd yn y gwaith
– Deall “system waith ddiogel”
– Gwerthfawrogi asesiadau risg a nodi peryglon
– Rheoliadau a chyfrifoldebau COSHH

 • Gofynion Mynediad

  Dim.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un mewn rôl weithredol sy'n dymuno ennill dealltwriaeth a dysgu hanfodion iechyd a diogelwch.

  Rydym hefyd yn cynnig cwrs Rheoli Safely 4 diwrnod IOSH ar gyfer goruchwylwyr a rheolwyr mewn unrhyw sefydliad y mae'n ofynnol iddynt reoli'n effeithlon ac yn effeithiol gan gydymffurfio â pholisi diogelwch y sefydliad a deddfwriaeth iechyd a diogelwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Asesiad a gymeradwywyd gan y Sefydliad yn cynnwys papur cwestiynau aml-ffat ac ymarfer sylwi ar beryglon amlddewis.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility