IOSH Rheoli’n Ddiogel (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

IOSH Rheoli’n Ddiogel yw’r cwrs iechyd a diogelwch sy’n arwain y farchnad ar gyfer rheoli. Mae hwn yn gwrs hyblyg i reolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector, mewn unrhyw sefydliad.
Nod y cwrs hwn yw hyfforddi rheolwyr i gymhwyso egwyddorion rheoli i faterion iechyd a diogelwch fel rhan o strategaeth reoli gyfan. Mae’n ddelfrydol ar gyfer sicrhau bod rheolwyr yn gyfoes ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fynd i’r afael â materion iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Asesu risgiau
– Rheoli risgiau
– Deall cyfrifoldebau
– Deall peryglon
– Ymchwilio i ddigwyddiadau
– Mesur perfformiad
– Amddiffyn yr amgylchedd

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gweithio fel Rheolwr Iechyd a Diogelwch. Hefyd, goruchwylwyr neu reolwyr o unrhyw sefydliad y mae'n ofynnol iddynt reoli'n effeithlon ac yn effeithiol gan gydymffurfio â pholisi diogelwch y sefydliad a deddfwriaeth iechyd a diogelwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Profion ymarferol a gwybodaeth

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

4D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility