Rhifedd – Trosiadau (E-Ddysgu)

Crynodeb o’r cwrs

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu adnabod a chyfrifo gwahanol unedau mesur imperial a metrig. Trosi unedau mesur rhwng systemau ac amcangyfrif mesuriadau trwy ddarllen rhwng rhaniadau wedi’u marcio ar raddfeydd.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn cael tystysgrif coleg yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni'r
  modiwl.

 • Modiwlau’r cwrs

  Dysgwch sut i adnabod a chyfrifo gyda mesurau imperial a metrig.
  Trosi unedau mesur rhwng systemau.
  Amcangyfrif mesuriadau trwy ddarllen rhwng rhaniadau wedi'u marcio ar raddfeydd.

 • Dull Asesu

  Prawf ar-lein

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1H

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility