Lluoswch: Rhifedd – Arian (Rhan Amser: eDdysgu)

Crynodeb o’r cwrs

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu deall cyfrifiadau gan ddefnyddio arian mewn symiau a maint gwahanol, graddfeydd a chyfrannau, trin ystadegau a defnyddio fformiwlâu.

Mae deall arian yn bwysig, gan wneud yn siwr bod dysgwyr yn gwybod sut i’w wario’n ddoeth a chynilo ar gyfer y dyfodol. Mae sgiliau arian a ddysgwyd yn ddefnyddiol ar gyfer cyfrif, cyllidebu ac olrhain ble mae arian yn cael ei wario. Mae’r wers hon yn canolbwyntio ar sut i gyfrifo gyda symiau o arian a throsi rhwng arian cyfred. Gan ddefnyddio geiriau allweddol fel arian, trosi, cyfradd cyfnewid, cost a gwerth cyfredol bydd dysgwyr yn magu gwybodaeth a hyder gan wybod y gallant ddelio ag arian yn effeithlon. Mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys cyfrifiadau arian, elw, colled, cyfradd gyfnewid, trosi ac arian cyfred lluosog. Mae’r testunau hyn ynghyd â chwestiynau gwirio gwybodaeth trwy gydol y wers yn helpu dysgwyr i ddefnyddio mathemateg mewn senarios bywyd go iawn ac yn bwysicach fyth gallant helpu i’w gosod ar gyfer sicrwydd ariannol yn y dyfodol.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn cael tystysgrif coleg yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni'r modiwl - bydd hefyd yn gwella eich gallu mewn rhifedd ac yn cefnogi datblygu sgiliau ar gyfer byd gwaith.

 • Modiwlau’r cwrs

  Cyfrifwch gyda symiau o arian a throsi rhwng arian cyfred.

 • Dull Asesu

  Profion ar-lein

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1H

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility