Lefel 2 City and Guilds Cyflwyniad i Sgiliau Hyfforddwyr (7300) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd Cyflwyniad City & Guilds i Sgiliau Hyfforddwyr i roi cyflwyniad cadarn i’r cyfranogwyr i gysyniadau dull systematig o hyfforddi. Mae’n gynhwysfawr o ran cynnwys ar y lefel hon, gan adeiladu sgiliau, gwybodaeth a galluoedd cyfranogwr sy’n ofynnol i fod yn hyfforddwr effeithiol.

Ar ôl cwblhau’r Cyflwyniad i Sgiliau Hyfforddwyr, bydd dysgwyr yn arfogi eu hunain a’u cyflogwr gydag aelod o staff sy’n gallu cynllunio, cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant effeithiol, ni waeth beth yw cynnwys y pwnc y maent yn ei gyflwyno.

Mae’r cwrs yn seiliedig ar y cylch hyfforddi, sy’n ymdrin â thri phrif faes:

1. cynllunio (gan gynnwys cynllunio sesiynau)
2. danfon (bydd cyfranogwyr yn cyflwyno ‘sesiwn’ 10-15 munud y maent wedi’i chynllunio)
3. gwerthuso (hunan, grwp cymheiriaid a gwerthuso cyrsiau).

Mae hwn yn gymhwyster rhagarweiniol ac mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol blaenorol yn y modelau a’r technegau ar gyfer hyfforddi a datblygu cydweithwyr yn y gweithle.

Bydd y cymwysterau hyn yn eich helpu yn eich rôl o ddydd i ddydd ond gallent hefyd ddarparu cam cyntaf tuag at rolau hyfforddi a datblygu fel:

• Mentor Dysgu
• Gwiriwr Mewnol / Allanol
• Swyddog / Rheolwr Hyfforddi

Hyd y cwrs yw 12 awr (2 ddiwrnod x 6 awr) ac yn ddelfrydol mae’r dyddiau fel arfer wythnos ar wahân i ganiatáu i ymgeiswyr baratoi eu sesiynau

Dyddiadau cychwyn – Mae cyrsiau’n rhedeg trwy gydol y flwyddyn a gallant hefyd ddarparu opsiynau dosbarthu pwrpasol i fusnesau sydd â nifer lluosog sydd angen hyfforddiant.

Cysylltwch â: business@nptcgroup.ac.uk i gael mwy o wybodaeth.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ac nid oes angen i ddysgwyr gael oriau ymarfer addysgu i gyflawni'r cymhwyster.

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Efallai yr hoffai ymgeiswyr ystyried symud ymlaen i'n Gwobr Lefel 3 City & Guilds 16 wythnos mewn Addysg a Hyfforddiant

  • Dull Asesu

    Rhaid i bob cyfranogwr gyflwyno sesiwn hyfforddi 10 - 15 munud a chymryd cwis amlddewis ar ddiwedd y cwrs.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year

Fee

£330.00 – funding available, subject to eligibility