Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ehangu eu sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
• Sgiliau iaith darllen
• Ysgrifennu
• Gwrando
• Siarad

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol gan y bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu i ddechrau ar ddechrau'r cwrs ac yna'n cael eu rhoi ar y lefel gymhwyster mwyaf priodol yn dibynnu ar ganlyniad eu hasesiad a'u gwybodaeth flaenorol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall y cymhwyster arwain at lefelau uwch neu symud ymlaen i gyrsiau galwedigaethol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Cysylltwch â ni am gostau cwrs.

 • Dull Asesu

  Cynhelir asesiadau yn y pynciau a ganlyn Siarad a Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility