IOSH Rheoli Dysgu Ar-lein yn Ddiogel (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

IOSH Rheoli’n Ddiogel yw’r cwrs iechyd a diogelwch sy’n arwain y farchnad ar gyfer rheoli. Mae hwn yn gwrs hyblyg i reolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector, mewn unrhyw sefydliad.
Nod y cwrs hwn yw hyfforddi rheolwyr i gymhwyso egwyddorion rheoli i faterion iechyd a diogelwch fel rhan o strategaeth reoli gyfan. Mae’n ddelfrydol ar gyfer sicrhau bod rheolwyr yn gyfoes ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fynd i’r afael â materion iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Asesu risgiau
– Rheoli risgiau
– Deall cyfrifoldebau
– Deall peryglon
– Ymchwilio i ddigwyddiadau
– Mesur perfformiad
– Amddiffyn yr amgylchedd

 • Gofynion Mynediad

  Dim.

  Mae angen cysylltiad rhyngrwyd gan fod y cwrs hwn yn cael ei ddarparu trwy ddosbarthu ar-lein.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn £390 y pen - mae cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn yn amodol ar gymhwysedd.

 • Dull Asesu

  Profion ymarferol a gwybodaeth.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

4D

Cost

£390