Ar-lein

Cwrs
Dyfarniad L4 Marchnata Digidol Cynllunio Marchnata Digidol Cyflwyno Ar-lein (Rhan Amser)
Dyfarniad L4 mewn Marchnata Digidol Cynllunio Marchnata Digidol(Cyflwyno Ar-lein Rhan-Amser)
Dyfarniad Lefel 2 mewn Codi a Chario – Egwyddorion ac Ymarfer – Cyflwyno Ar-lein (Rhan Amser)
Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Tân – Cyflwyno Ar-lein (Rhan Amser)
Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle – Cyflwyno Ar-lein (Rhan-Amser)
Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan Amser)
Gwobr L4 mewn Marchnata Digidol – Profiad Cwsmer Ar-lein (Cyflenwi Ar-lein Rhan-Amser)
Gwobr L4 mewn Marchnata Digidol Hanfodion Marchnata E-bost (Cyflenwi Ar-lein Rhan-Amser)
Gwobr L4 mewn Marchnata Digidol Hanfodion Marchnata E-bost (Cyflenwi Ar-lein)(Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Creu a Rheoli Gwefannau CMS (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Dadansoddeg Ddigidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Dadansoddeg Ddigidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hysbysebu Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hysbysebu Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)