Ymwybyddiaeth Lefel 1 o Gymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae materion iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Bellach, yn fwy nag erioed, anogir busnesau i berchnogi lles gweithwyr a gallwn eich helpu i gyflawni hyn. Bydd ein cwrs ymwybyddiaeth yn rhoi hyder i staff wybod beth yw iechyd meddwl a sut i gydnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Beth yw iechyd meddwl a pham mae pobl yn datblygu cyflyrau iechyd meddwl
– Rôl Cymorth Cyntaf i gefnogi iechyd meddwl
– Sut i ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i berson sy’n cyflwyno cyflwr iechyd meddwl
– Sut i adnabod a rheoli straen
– Sut i adnabod nifer o gyflyrau iechyd meddwl

  • Gofynion Mynediad

    Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu'n hyn. Rhaid bod gan ddysgwyr y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol.

  • Modiwlau’r cwrs

    Mae'r cwrs hwn yn £ 55 y pen. Mae cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

  • Dull Asesu

    Asesir y cymhwyster trwy drafodaeth broffesiynol gyda'r Hyfforddwr / Asesydd a gwelir tystiolaeth o alwad fideo wedi'i recordio.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D