Ymwybyddiaeth Lefel 1 o Gymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae materion iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Bellach, yn fwy nag erioed, anogir busnesau i berchnogi lles gweithwyr a gallwn eich helpu i gyflawni hyn. Bydd ein cwrs ymwybyddiaeth yn rhoi hyder i staff wybod beth yw iechyd meddwl a sut i gydnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Beth yw iechyd meddwl a pham mae pobl yn datblygu cyflyrau iechyd meddwl
– Rôl Cymorth Cyntaf i gefnogi iechyd meddwl
– Sut i ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i berson sy’n cyflwyno cyflwr iechyd meddwl
– Sut i adnabod a rheoli straen
– Sut i adnabod ystod o gyflyrau iechyd meddwl

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'n rhoi hyder i ddysgwyr wybod beth yw iechyd meddwl a sut i gydnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol mewn unrhyw amgylchedd.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Asesir y cymhwyster trwy ystod o ddulliau gan gynnwys asesiadau ymarferol, cwestiynau agored a amlddewis.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility