Dyfarniad Lefel 2 mewn Codi a Chario – Egwyddorion ac Ymarfer – Cyflwyno Ar-lein (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sy’n codi a chario yn y gwaith ac yn darparu gwybodaeth hanfodol am reolaethau, peryglon a sut i leihau’r risg o anafiadau.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
Beth yw codi a chario?
Anafiadau trin â llaw
Deddfwriaeth
Osgoi codi a chario
Adrodd am ddamweiniau
Asesiadau risg
Risgiau sy’n gysylltiedig â chodi a thrin
Llwythi
Amgylchedd gwaith
Ffactorau amgylcheddol eraill
Gallu unigol
Arfer da
Anatomeg a ffisioleg

  • Gofynion Mynediad

    Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu hyn. Rhaid i ddysgwyr feddu ar y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol. Bydd angen mynediad i gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd ar y dysgwr er mwyn cael mynediad i’r adnoddau dysgu o bell a chyfathrebu â’r Hyfforddwr/Aseswr.

  • Dull Asesu

    Asesir trwy drafodaeth broffesiynol.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D