Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Tân – Cyflwyno Ar-lein (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw weithwyr sydd â chyfrifoldebau yn y gweithle i gyflawni gofynion diogelwch tân. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr gyflawni dyletswyddau dynodedig fel Warden Tân neu Farsial Tân.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
-Sut mae tanau yn cael eu hachosi
-Cydrannau’r triongl tân
-Peryglon tân
-Mae tân a mwg yn lledaenu
-Rheoli’r peryglon
-Modd dianc
-Canfod tân a chanu’r larwm
-Defnydd diogel o offer
-Systemau diffodd tân
-Dyletswyddau cyflogwyr
-Dyletswyddau gweithwyr
– Archwiliad diogelwch tân
-Asesiad risg tân
-Rôl y warden tân
– Briffio diogelwch tân

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd gallech fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ymholiad.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu hyn. Rhaid i ddysgwyr feddu ar y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol.
  Bydd angen mynediad i gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd ar y dysgwr er mwyn cael mynediad i'r adnoddau dysgu o bell a chyfathrebu â'r Hyfforddwr/Aseswr.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion sy'n gyfrifol am ofynion diogelwch tân yn y gweithle

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:

  - Sut tanau sy'n cael eu hachosi
  - Cydrannau'r triongl tân
  - Peryglon tanau
  - Fer a lledaenu mwg
  - Rheoli'r peryglon
  - Mae modd dianc
  - Gweld canfod a chodi'r larwm
  - Defnyddio offer yn ddiogel
  - Systemau ymladd ymladd
  - Dyletswyddau cyflogwyr
  - Dyletswyddau gweithwyr
  - Archwiliad diogelwch tân
  - Asesiad risg tanbaid
  - Role'r warden tân
  - Friffio diogelwch tân

 • Dull Asesu

  Asesir trwy drafodaeth broffesiynol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility