Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell)

Crynodeb o’r cwrs

Os ydych chi wedi cwblhau eich ECDL eisoes ac eisiau datblygu eich sgiliau, neu os ydych chi’n Ddefnyddiwr Pwer TG, efallai mai ECDL Uwch yw’r cymhwyster gorau i chi.

  • Gofynion Mynediad

    Fel rheol bydd y myfyriwr wedi cwblhau’r cymhwyster ECDL yn llwyddiannus cyn cychwyn ar yr ECDL Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol.

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Nod y cwrs hwn yw gwella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

  • Dull Asesu

    1 Blwyddyn

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y