Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell)

Crynodeb o’r cwrs

Os ydych eisoes wedi cwblhau eich ECDL ac eisiau datblygu eich sgiliau, neu os ydych yn Ddefnyddiwr Pwer TG, efallai mai ECDL Uwch yw’r cymhwyster gorau i chi.

 • Gofynion Mynediad

  Fel arfer bydd myfyrwyr wedi cwblhau'r cymhwyster ECDL yn llwyddiannus cyn cychwyn ar yr ECDL Uwch er nad yw hyn yn hanfodol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  This course is designed to enhance students career prospects or for personal development.

 • Modiwlau’r cwrs

  Y modiwlau a gwmpesir yn y rhaglen hon yw:
  Prosesu Geiriau Uwch
  Taenlenni Uwch
  Cronfa Ddata Uwch
  Cyflwyniadau Uwch
  Gwella Cynhyrchiant Defnyddio TG

 • Dull Asesu

  Asesir trwy gyfres o brofion ar-lein

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility