Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle – Cyflwyno Ar-lein (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i ddysgwyr o iechyd a diogelwch yn y gweithle o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch y DU. Bydd y cwrs hwn o fudd i bob unigolyn a allai fod yn gweithio o fewn rôl iechyd a diogelwch.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
-Cosbau a gorfodi
-Ergonomeg a ffactorau dynol
-Cost Iechyd a Diogelwch gwael
-Manteision Iechyd a Diogelwch da
-Asesiadau risg
-Hierarchaeth rheolaeth
-Ffactorau amgylcheddol
-Ffactorau dynol
– Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)
-Diogelwch tân a chodi a chario
– Sylweddau peryglus
-Arddangos offer sgrin
-Arwyddion diogelwch yn y gweithle
-Cymorth cyntaf a RIDDOR

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd gallech fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ymholiad.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu hyn. Rhaid i ddysgwyr feddu ar y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol.

  Bydd angen mynediad i gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd ar y dysgwr er mwyn cael mynediad i’r adnoddau dysgu o bell a chyfathrebu â’r Hyfforddwr/Aseswr.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at unigolion sy’n gweithio o fewn rôl iechyd a diogelwch ac sy’n dymuno dysgu neu ddatblygu eu gwybodaeth am iechyd a diogelwch.

 • Dull Asesu

  Asesir trwy drafodaeth broffesiynol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

<1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility