Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn un o’r cymwysterau Gwobr a Thystysgrif mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA) (6317). Mae hwn ar gyfer unigolion cyflogedig sy’n edrych i gael mynediad i rolau mewn asesu. Mae dau gam i’r cwrs hwn, a’r cyntaf yw gweithdai, sy’n cynnwys cyflwyniad i’r wobr, gofynion yr asesiad a holl gynnwys y cwrs a restrir isod. Mae’r ail gam yn digwydd yn y gweithle lle mae’r unigolyn yn cael ei asesu trwy gynllunio a chynnal asesiadau a chwblhau cofnodion asesu gyda mentor. Bydd gan unigolion fynediad at asesydd A1 neu fentor a rhaid i benderfyniadau asesu gael eu cydlofnodi naill ai gan yr asesydd neu’r mentor.

  • Gofynion Mynediad

    Mae'r cwrs hwn ar gyfer unigolion sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn yr ardal y maent am fod yn gymwys i'w hasesu. Rhaid i unigolion gael mynediad at o leiaf 2 ymgeisydd y gallant eu hasesu sy'n ymgymryd â chymwysterau QCF neu NVQ a bod yn rhan o ganolfan achrededig.

  • Modiwlau’r cwrs

    Mae'r cwrs hwn yn costio £1000.

  • Dull Asesu

    Mae unigolion yn paratoi portffolio bach gan ddangos eu cymhwysedd fel asesydd. Mae unigolion hefyd yn cael eu harsylwi yn eu gweithle yn cynnal asesiadau ac yn rhoi adborth i'w hymgeiswyr.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3Y

Fee

£1000.00 – funding available, subject to eligibility