Diploma L3 BTEC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Rhan-amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 BTEC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) yn gwrs Rhan amser ar lefel uwch, lle mae ystod o fodiwlau adeiladu yn cael eu hastudio. Mae’r rhain yn cynnwys: iechyd, diogelwch a lles, arolygu safleoedd, adeiladu cynaliadwy, a Mathemateg, Gwyddoniaeth a deunyddiau mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.
Bydd y cwrs hwn yn diwallu anghenion y rhai sy’n dyheu am yrfa broffesiynol neu dechnegol ym maes adeiladu a pheirianneg sifil. Mae’r cwrs nid yn unig yn gweithredu fel llwybr i gyflogaeth amser llawn yn y diwydiant, ond mae hefyd yn llwybr dilyniant profedig i Addysg Uwch.
Gall hyn fod yn rhaglenni statws gradd llawn mewn Prifysgolion neu’n barhad yng Ngrwp Colegau Castell-nedd sy’n astudio’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC).

 • Gofynion Mynediad

  TGAU pwnc-benodol yn ôl y gofyn (5 gradd A * -C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg). Neu fel arall hanes o weithio yn y diwydiant am sawl blwyddyn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cyfleoedd gyrfa yn y sector adeiladu a pheirianneg sifil yn ddiddiwedd, gan gynnwys proffesiynau fel Pensaernïaeth, Pensaernïaeth Mewnol, Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu, Arolygu Meintiau, Rheoli Safleoedd, ac Arolygu Adeiladau.
  Mae'r galwedigaethau technegol a phroffesiynol yn y sector yn symud yn gyflym ac yn heriol. Gallech fod yn rhan o weld trwy brosiect yr holl ffordd o'r cam dylunio i'r adeiladu a'r cwblhau. Gallai'r prosiectau hyn gynnwys datblygu ac adeiladu pontydd, twneli, ffyrdd, rheilffyrdd, argaeau, adeiladau mawr, prosiectau arfordirol, gorsafoedd pwer yn ogystal â safleoedd ynni adnewyddadwy newydd.
  Yn ogystal, fe allech chi barhau â phrentisiaethau Technegol neu broffesiynol ar Lefel 4, Addysg Uwch, HNC Lefel 4 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, HNC Lefel 4 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil), HNC Lefel 4 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Arolygu Meintiau).

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs yn cynnwys 9 uned sy'n cynnwys lluniadu CAD, arolygu safleoedd, gwyddoniaeth a deunyddiau mewn adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, Mathemateg a Mynydd Bychan, Diogelwch a Lles.
  Mae asesu ar ffurf profion cyfnod, aseiniadau ac ymarferion ymarferol.

 • Dull Asesu

  Bydd asesiadau myfyrwyr yn cynnwys:
  • arholiadau amlddewis ar-lein
  • aseiniadau ysgrifenedig
  • Aseiniadau ymarferol

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i fyfyrwyr brynu gwerslyfrau ar gyfer y cwrs hwn. Gellir trafod hyn gyda thiwtor y cwrs cyn dechrau'r cwrs.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility