Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Diploma CG L3 (Rhan-amser)

Crynodeb o’r cwrs

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Lefel 3; Mae cymhwyster Ymarfer a Theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol mewn gofal plant, dysgu chwarae a datblygu gyda’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio o fewn y sector ac fe’i cyflwynir yn rhan amser dros ddwy flynedd.

 • Gofynion Mynediad

  Dylai dysgwyr fod yn o leiaf 19 oed ac er nad oes angen cymwysterau ffurfiol mae'r cwrs wedi'i anelu at bobl sy'n ceisio gwella gyrfa mewn lleoliadau gofal plant perthnasol. Mae'r Diploma Lefel 3 ar gyfer pobl sy'n gweithio ar eu pennau eu hunain neu o dan ychydig o oruchwyliaeth a gallant hefyd oruchwylio gwaith eraill. Mae'r lefel hon yn briodol ar gyfer arweinwyr grwpiau chwarae, Gwarchodwyr Plant, nanis, gweithwyr mewn meithrinfeydd dydd ac ysgolion a gweithwyr allweddol. Gall ymgeiswyr ar lefel 3 fod yn gweithio'n llawn amser (â thâl neu'n wirfoddol) ond mae angen isafswm presenoldeb o 2 ddiwrnod neu'r nifer gyfwerth o oriau mewn lleoliad gwaith addas.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd dysgwyr yn gymwys i weithio fel: Cynorthwywyr addysgu, Gwarchodwr Plant, Ymarferydd Meithrin, Gweithiwr Gofal, Gweithiwr Cyn-ysgol, gweithiwr gofal plant y tu allan i'r ysgol, gweithiwr Cylch Meithrin. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i astudio Graddau Sylfaen.

 • Modiwlau’r cwrs

  2 flynedd yn rhan-amser (cynhelir sesiynau addysgu un noson yr wythnos 5-8)

 • Dull Asesu

  Asesir cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Lefel 3: Ymarfer a Theori trwy 70% o asesiad mewnol a 30% o asesiad allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'n llwyddiannus:
  • set o dasgau wedi'u gosod yn allanol, wedi'u marcio'n fewnol
  • portffolio o dystiolaeth
  • trafodaeth gyda'u hasesydd
  • arholiad allanol
  • ymchwiliad estynedig wedi'i osod a'i farcio'n allanol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility