Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ehangu eu sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys: • Sgiliau iaith darllen • Ysgrifennu • Gwrando • Siarad

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol gan y bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu i ddechrau ar ddechrau'r cwrs ac yna'n cael eu gosod ar y lefel fwyaf priodol o gymhwyster yn dibynnu ar ganlyniad eu hasesiad a gwybodaeth flaenorol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall y cymhwyster arwain at lefelau uwch neu symud ymlaen i gyrsiau galwedigaethol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Darllen ESOL, Ysgrifennu ESOL, Siarad a Gwrando ESOL, Llythrennedd Digidol, Cyflogadwyedd, Ffyrdd Iach o Fyw, Theori Gyrru, Mathemateg

 • Dull Asesu

  Cynhelir Asesiadau ESOL Sgiliau Bywyd ac Agored City and Guilds yn y pynciau canlynol Siarad a Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility