Gosod a Chynnal a Chadw Pympiau Gwres BPEC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs yn galluogi gweithredwyr i fanylu, arolygu, dylunio a gosod systemau pwmp gwres domestig neu fasnachol bach, gan sicrhau cymorth cynhyrchwyr lle bo angen. Mae systemau hyd at 24kW ar gyfer ffynhonnell ddaear a 16kW ar gyfer pympiau gwres ffynhonnell aer wedi’u gorchuddio.
Byddwch yn derbyn hyfforddiant ac asesiad gan ddarlithoedd o’r safon uchaf mewn cyfleusterau rhagorol â chyfarpar da yn Ne Cymru a Phowys. Mae lleoliad y ganolfan hyfforddi yn ne Cymru ychydig oddi ar yr M4, mynediad ardderchog i ymgeiswyr sy’n teithio o ardaloedd Caerdydd, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Castell-nedd a Merthyr.

 • Gofynion Mynediad

  L3 NVQ Plymio / Gwresogi ac Awyru neu gyfwerth.
  Mae Rheoliadau Dwr yn rhagofyniad ar gyfer y cymhwyster hwn.
  Os nad oes gennych y cymwysterau hyn, rhowch wybod i ni.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Cefndir y farchnad
  • Rheoliadau a chanllawiau pympiau gwres
  • Egwyddorion gweithredu pympiau gwres ffynhonnell daear ac aer
  • Mathau o gasglwyr pympiau gwres
  • Dosbarthiad gwres
  • Gofynion cyn gosod
  • Deunyddiau a dulliau gosod
  • Llenwi, fflysio a phrofi
  • Gosod i weithio, comisiynu
  • Gwasanaethu pympiau gwres a chanfod namau

 • Dull Asesu

  Asesiad ymarferol ac arholiad ysgrifenedig

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility