Cwrs Plymio Sylfaenol (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu crefft newydd? Oes gennych chi ddiddordeb mewn plymio? Mae’r cwrs plymio hwn yn berffaith ar gyfer dechreuwyr sydd am ddysgu o’r gwaelod i fyny a bydd yn helpu i ddysgu’r pethau sylfaenol.

Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â 3 uned Agored ac wedi’i rannu’n sesiynau min nos 2 awr am 8 wythnos, wedi’i wasgaru dros gyfnod o 3 thymor.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys:
• Cyflwyniad i dorri, plygu, ymuno a sodro
• Gosod a phrofi cwteri dwr glaw a phibellau i lawr
• Uno, plygu a phrofi pwysau tiwbiau copr

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

8W

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility