Rheolaeth Amgylcheddol NEBOSH (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Cynlluniwyd Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH i roi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth i ddysgwyr i helpu sefydliadau i reoli eu materion amgylcheddol.
Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes â chyfrifoldeb am reoli materion amgylcheddol ac unrhyw un sy’n dymuno dechrau gyrfa mewn rheolaeth amgylcheddol.

Delyn Nebosh Gold

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Bydd cynrychiolwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen i Ddiploma Cenedlaethol NEBOSH mewn Rheolaeth Amgylcheddol

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu:
  • Sylfeini mewn rheolaeth amgylcheddol
  • Systemau rheoli amgylcheddol
  • Asesu agweddau ac effeithiau amgylcheddol
  • Cynllunio ar gyfer ac ymdrin ag argyfyngau amgylcheddol
  • Rheoli allyriadau i'r aer
  • Rheoli swn amgylcheddol
  • Rheoli halogiad ffynonellau dwr
  • Rheoli gwastraff a defnydd tir
  • Ffynonellau a defnydd o ynni ac effeithlonrwydd ynni

 • Dull Asesu

  • Arholiad llyfr agored
  • Asesiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3M

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility