Excel Uwch (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Yn dilyn ymlaen o’r cwrs Microsoft Excel lefel ganolradd, bydd y cwrs uwch hwn yn parhau i ddatblygu ac ehangu eich sgiliau wrth ddefnyddio’r feddalwedd. Bydd y cwrs hwn yn dysgu nodweddion mwy pwerus fel trin ystadegau a rhai pynciau rhaglennu.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
Cyfeiriadau celloedd cyflawn
-Namio / golygu celloedd ac ystodau
-Gosod llyfrau gwaith cyfan gyda golygu grwp
-Defnyddio datganiadau VLOOKUP / HLOOKUP i adfer data
-Gweld edrychiadau a sicrhau cywirdeb yn y data a ddychwelwyd
Datganiadau a chyfrifiadau -IF
-Cynhyrchu data gyda’r holl nodweddion fformatio amodol newydd
-Sortio a hidlo data
-Gosod dilysu data i sicrhau cywirdeb data
-Cysylltu diogelwch â thaenlen
-Diogelu dewisol hy amddiffyn fformwlâu wrth ganiatáu mewnbynnu data
– Sefydlu a defnyddio templedi
-Creu, fformatio ac ychwanegu llinellau tuedd at siartiau

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofynion mynediad ond argymhellir eich bod wedi dilyn y cwrs dechreuwyr a chanolradd neu fod gennych ddealltwriaeth dda o ddefnyddio Microsoft Excel.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â lefel ganolradd o wybodaeth a phrofiad gan ddefnyddio Microsoft Excel ac sy'n dymuno dysgu nodweddion a swyddogaethau mwy datblygedig.

  Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i wella rhagolygon gyrfa unigolion neu ar gyfer datblygiad personol.

 • Dull Asesu

  Asesir yn fewnol trwy dasgau rheoledig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D