TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Mathemateg TGAU yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu hyder a’u sgiliau mewn rhifedd ac ennill cymhwyster mewn Mathemateg TGAU, sy’n ofyniad sylfaenol ar gyfer llawer o yrfaoedd.

Mae gan fyfyrwyr lawer o resymau dros ddilyn y cwrs hwn, gan gynnwys hyrwyddo eu haddysg, cyfleoedd cyflogaeth neu geisio cefnogi plant yn yr ysgol.

Mae’r haen ganolradd a gyflwynir yn y coleg yn caniatáu i fyfyrwyr gyflawni’r TGAU gradd B, sydd bellach yn ofyniad ar gyfer llawer o raddau addysgu a nyrsio. Y prif bynciau sy’n cael sylw yn y cwrs hwn yw:

-Nifer
-Algebra a Graffiau
-Shape, Space, a Trigonometreg
-Handling a chyflwyno Data
-Probability

Mae’r cwrs yn gwrs blwyddyn sy’n cael ei gyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau addysgu.

Bydd y cwrs yn rhedeg ar y dyddiadau a’r amseroedd canlynol:

Coleg Y Drenewydd
Dydd Llun
6:00pm – 8.30pm

Coleg Afan
Dydd Llun
6.00pm – 8.30pm

Coleg Pontardawe
Dydd Mawrth
6.00pm – 8.30pm

Coleg Castell-nedd
Dydd Mercher
6.00pm – 8.30pm

Coleg Bannau Brycheiniog
Dydd Iau
6.00pm – 8.30pm

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Cyfleoedd Gyrfaol: Mae angen gradd C mewn TGAU mathemateg ar gyfer llawer o swyddi. Mae nifer cynyddol o brifysgolion a chyrsiau’n gofyn am radd B fel rhan o’u gofynion mynediad.

 • Dull Asesu

  Arholiadau

  Mae dau arholiad sy’n cael eu cynnal ym misoedd Mai a Mehefin. Mae’r ddau bapur yn cyfrif am 50% o’r marc terfynol.

  Papur 1 – Papur Heb Gyfrifiannell
  Papur 2 – Papur gyda Chyfrifiannell
  Mae’r gradddau canlynol ar gael - E, D, C a B.

 • Costau Ychwanegol

  Mae angen offer Mathemategol Hanfodol ar gyfer y cwrs hwn, mae'r rhain yn cynnwys:
  -Cyfrifiannell Cydwybodol
  -Ruler
  -Protractor
  -Compass

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility