Cyflwyniad i Bricsio (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs dwys byr hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i’r sgiliau a’r technegau sy’n gysylltiedig â chrefft bricio.

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio ymarferol
mynd mewn gweithdai eang o dan yfarwyddyd
staff gosod brics cymwys a phrofiadol.

Mae’r cwrs hwn yn darparu ffordd ragorol a chyfleus
i ddechreuwr ddatblygu sgiliau a chynigion gosod brics y cyfle i symud ymlaen i hyfforddiant pellach a cymwysterau.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Cymysgu morterau â llaw a pheiriant
– Technegau gosod briciau
– Uno a phwyntio
– Waliau hanner brics

 • Gofynion Mynediad

  Dim gofynion mynediad ffurfiol.

 • Dull Asesu

  Dim asesiad.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs, bydd dysgwyr
  angen ystod o Offer Amddiffynnol Personol (PPE) a
  deunydd ysgrifennu cyn cychwyn ar y cwrs gan gynnwys:
  - Esgidiau diogelwch
  - Sbectol ddiogelwch
  - Mwgwd llwch

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

5W