Rhifedd Tebygolrwydd (E-Ddysgu)

Crynodeb o’r cwrs

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu nodi’r ystod o ddeilliannau posibl o ddigwyddiadau cyfunol trwy debygolrwydd, gan ddefnyddio diagramau neu dablau a defnyddio tablau a diagramau i ddangos canlyniadau digwyddiadau cyfunol.

Yn y rhagolygon tywydd, mae strategaethau chwaraeon a gemau, prynu neu werthu yswiriant neu siopa ar-lein, gemau ar-lein, pennu grwpiau gwaed a dadansoddi tebygolrwydd strategaethau gwleidyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn bywyd o ddydd i ddydd. Mae’r wers hon yn adolygu sut i nodi’r ystod o ganlyniadau posibl o ddigwyddiadau cyfunol trwy debygolrwydd a chofnodi’r wybodaeth gan ddefnyddio diagramau neu dablau. Yn ogystal, sut i ddeall sut i ddefnyddio diagramau a thablau coeden i ddangos canlyniadau posibl digwyddiadau cyfunol. Mae defnyddio geiriau allweddol fel tebygolrwydd, canlyniadau, digwyddiadau cyfun, diagramau coeden, dulliau matrics a ffracsiynau ac amlder cymharol yn galluogi’r dysgwr i ddeall testun tebygolrwydd yn llawn.

Mae dysgwyr yn cymryd rhan weithredol mewn testunau fel tebygolrwydd, cynrychioli tebygolrwydd, tebygolrwydd a symleiddio, enghreifftiau matrics, coeden a ffracsiynau, ac amlder cymharol. Gyda chymorth cwestiynau gwirio gwybodaeth ac asesiad byr ar y diwedd. Mae’r wers hon yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i’r dysgwr gyflawni amcanion y wers.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn cael tystysgrif coleg yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni'r
  modiwl - bydd hefyd yn gwella eich gallu mewn rhifedd ac yn cefnogi datblygu sgiliau ar gyfer byd gwaith

 • Modiwlau’r cwrs

  Adnabod yr ystod o ganlyniadau posibl o ddigwyddiadau cyfunol trwy debygolrwydd a chofnodi'r wybodaeth gan ddefnyddio diagramau neu dablau.
  Deall sut i ddefnyddio diagramau a thablau coeden i ddangos canlyniadau posibl digwyddiadau cyfun

 • Dull Asesu

  Prawf ar-lein

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1H

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility