Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r cymwyseddau sylfaenol i ddysgwyr ddefnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel mewn amrywiaeth o gyd-destunau a rolau.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n dechrau ar y lefel gyntaf o hyfforddiant fel cwnselydd proffesiynol, y rhai sydd eisiau dysgu sgiliau cwnsela mewn rolau proffesiynol eraill neu helpu, a’r rhai sydd am wella eu perthnasoedd proffesiynol a phersonol fel rhan o ddatblygiad personol.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes angen hyfforddiant na phrofiad blaenorol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gallai'r cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth neu gynyddu cyflogadwyedd i'r rhai sydd â'u rôl i gefnogi eraill yn e.e. gwaith iechyd a gofal cymdeithasol, addysgu a dysgu, eiriolaeth a chyfryngu, cefnogaeth a gwaith prosiect, rolau helpu eraill.

  Mae'n darparu sgiliau ychwanegol i'r rheini sydd eisoes mewn cyflogaeth sy'n debygol o arwain at fwy o gyfleoedd i gael dyrchafiad a dyrchafiad.

 • Modiwlau’r cwrs

  Modiwlau Cwrs

  Gweithio o fewn cyfyngiadau'r rôl gymorth
  Sefydlu ffiniau ar gyfer helpu gwaith
  Cyfleu dealltwriaeth empathig
  Canolbwyntiwch ar agenda'r helpee
  Deall pwysigrwydd hunanymwybyddiaeth wrth helpu gwaith
  Defnyddiwch sgiliau gwrando ac ymateb
  Defnyddiwch adolygiad ac adborth i ddatblygu sgiliau cwnsela cychwynnol

 • Dull Asesu

  Rhaid i ymgeiswyr fod yn hyfedr mewn asesu mewnol ac allanol i gyflawni'r cymhwyster.

  Asesiad mewnol: asesiad tiwtor o bortffolio ymgeiswyr yn tystio i'r gofynion asesu lleiaf ac wedi'i wirio gan CPCAB.

  Asesiad allanol: papur ysgrifenedig a aseswyd yn allanol ar ôl gwylio DVD CPCAB o dan amodau arholiad a'i asesu gan CPCAB.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility