Diogelwch Gwylwyr Lefel 2 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer dysgwyr sydd eisoes yn gweithio, neu sydd eisiau gweithio, ym maes stiwardio, digwyddiadau gwylwyr, diogelwch a gwirfoddoli.

Bydd y dysgwyr yn ymdrin â:
– Helpu i reoli gwrthdaro
– Cyfrannu at waith y tîm
– Paratowch ar gyfer digwyddiadau gwylwyr

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cymwysterau Diogelwch Gwylwyr yn darparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad gofynnol i weithio fel stiward mewn meysydd chwaraeon, mewn gwyliau cerdd ac unrhyw ddigwyddiadau eraill sy'n gofyn am ddiogelwch gwylwyr. Mae'r cymhwyster yn cyflawni'r gofynion ar gyfer stiwardio a nodir yn y Canllaw i Ddiogelwch ar Feysydd Chwaraeon (Y Canllaw Gwyrdd).

 • Modiwlau’r cwrs

  POA - Efallai y bydd cyllid ar gael yn amodol ar gymhwysedd.

 • Dull Asesu

  Portffolio o dystiolaeth ac arddangosiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year