Diogelwch Gwylwyr Lefel 2 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Trwy gwblhau’r cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn bodloni gofynion y diwydiant i gyflawni rolau o fewn stiwardio a diogelwch gwylwyr.

Pwrpas y cymhwyster hwn yw cadarnhau cymhwysedd galwedigaethol a darparu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o Ddiogelwch Gwylwyr i ddysgwyr. Maent wedi’u mapio i Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Skills Active (NOS) ar gyfer Diogelwch Gwylwyr 2019.

Mae cyflogwyr diogelwch gwylwyr yn pwysleisio’n gyson y pwysigrwydd a roddir ar ddysgwyr yn dangos eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth trwy asesiadau sy’n seiliedig ar gymhwysedd.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio i adlewyrchu’r gofynion hyn, gan asesu perfformiad dysgwyr yn y swydd.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 16+ oed.
  Cyn y gellir ardystio dysgwyr ar gyfer y cymhwyster hwn, rhaid iddynt gwblhau:
  - Cwrs hyfforddi cynnal bywyd sylfaenol sy'n cynnwys: CPR, safle adfer, defnyddio diffibriliwr a sut i reoli gwaedu.
  - eDdysgu Ymwybyddiaeth Gweithredu Gwrthderfysgaeth (ACT)

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae cwblhau'r cymhwyster hwn yn rhoi mynediad i swyddi stiwardio, cynorthwyydd, aelod o'r criw a thywysydd gan gynnwys ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth, gwyliau a charnifalau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae modiwlau'r cwrs yn cynnwys:

  - Paratoi ar gyfer digwyddiadau gwylwyr
  - Cynorthwyo gyda symud gwylwyr ac ymdrin â materion torf mewn digwyddiadau
  - Helpu i reoli a datrys gwrthdaro
  - Delio â digwyddiadau mewn digwyddiadau gwylwyr
  - Cefnogi gwaith eich tîm a'ch sefydliad

 • Dull Asesu

  Portffolio o dystiolaeth Arddangosiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1-2Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility