Rheoli Diogelwch Gwylwyr Lefel 4 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw asesu cymhwysedd rheolwyr stadiwm a swyddogion diogelwch. Byddai disgwyl i ymgeiswyr ddangos gallu wrth gynllunio ar gyfer a sicrhau diogelwch pobl mewn digwyddiad, rheoli adnoddau, a datblygu a gweithredu polisïau.

Bydd y dysgwyr yn ymdrin â:
– Rheoli eich adnoddau a’ch datblygiad proffesiynol eich hun
-Datblygu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid
-Rheoli’r defnydd o adnoddau corfforol
-Cynorthwyo’r sefydliad i ddatblygu a gweithredu polisïau
-Darparu gwybodaeth i gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau
-Darparu cyfleoedd dysgu i gydweithwyr
-Gwella arloesedd yn eich maes cyfrifoldeb eich hun
-Dyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb eich hun
-Cyfarfodydd hwyluso
-Darparu cyngor a chefnogaeth ar gyfer datblygu a gweithredu polisïau ansawdd
-Gwella systemau sicrhau ansawdd
– Cydymffurfiad monitro â systemau ansawdd
-Rheoli prosiect

 • Gofynion Mynediad

  None

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cymwysterau Diogelwch Gwylwyr yn darparu'r wybodaeth a'r profiad gofynnol i weithio fel stiward mewn meysydd chwaraeon, mewn lleoliadau cerdd, gwyliau, gorymdeithiau ac unrhyw ddigwyddiadau eraill, sy'n gofyn am ddiogelwch gwylwyr ac yn cyflawni'r rheoliadau a'r gofynion ar gyfer stiwardio a nodwyd gan y llywodraeth yn y Canllaw i Ddiogelwch ar Feysydd Chwaraeon (Y Canllaw Gwyrdd).

 • Modiwlau’r cwrs

  POA - Efallai y bydd cyllid ar gael yn amodol ar gymhwysedd.

 • Dull Asesu

  Portffolio o dystiolaeth
  Arddangosiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year