Rhifedd – Cymedr, Canolrif, Modd ac Ystod (E-Ddysgu)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r wers hon yn egluro’r cymedr, modd, canolrif ac amrediad; y gwahaniaethau rhwng pob un a sut y cânt eu defnyddio i ddadansoddi setiau o ddata.

Mae gwybodaeth o’n cwmpas ym mhob man. Nifer y myfyrwyr mewn ysgol, faint o arian y mae dinesydd cyffredin mewn tref yn ei ennill, neu’r tymheredd ar gyfer eich cyrchfan gwyliau, mae’r rhain yn niferoedd sy’n bwysig mewn bywyd bob dydd. Ond sut allwch chi gymryd llawer o wybodaeth, fel y swm y mae holl ddinasyddion dinas yn ei ennill a’i wneud yn ystyrlon? Dyma lle mae ystadegau fel cymedr, modd, canolrif ac amrediad yn dod yn arf gwerthfawr. Gan ddefnyddio geiriau allweddol fel cymedr, modd, canolrif, amrediad, cyfartaledd a gwyrgam mae’r wers hon yn gyntaf yn egluro beth yw cymedr, modd, canolrif ac amrediad. Cyn symud ymlaen i egluro’r gwahaniaethau rhyngddynt a sut y cânt eu defnyddio i ddadansoddi setiau o ddata. Yn y wers bydd dysgwyr yn ymdrin ag amrywiaeth o destunau gan gynnwys ailadrodd cymedr, modd, canolrif ac ystod, sut i gyfrifo pob un ohonynt, cyfartaleddau gwyrgam a detholiad o gwestiynau gwirio gwybodaeth trwy gydol y wers. Mae hyn oll yn arwain at y dysgwr yn cyflawni amcanion y wers hon gan gynnwys cyfrifo cymedr, modd, canolrif ac amrediad, cymharu setiau o ddata o faint addas, defnyddio’r cymedr/canolrif/modd fel y bo’n briodol a defnyddio ystod i ddisgrifio’r gwasgariad o fewn setiau data

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn cael tystysgrif coleg yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni'r
  modiwl - bydd hefyd yn gwella eich gallu mewn rhifedd ac yn cefnogi datblygu sgiliau ar gyfer y
  byd gwaith.

 • Modiwlau’r cwrs

  Cyfrifo cymedr, modd, canolrif ac amrediad.
  Cymharwch setiau o ddata o faint addas.
  Defnyddio'r cymedr/canolrif/modd fel y bo'n briodol.
  Defnyddio amrediad i ddisgrifio'r lledaeniad o fewn setiau o ddata

 • Dull Asesu

  Prawf ar-lein

 • Costau Ychwanegol

  Dim

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1H

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility