Rhifedd Amser (E-Ddysgu)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y wers hon yn eich galluogi i gyfrifo fformatau difater amser a throsi rhwng gwahanol unedau amser.

Mewn mathemateg, gellir diffinio amser fel dilyniant parhaus a pharhaus o ddigwyddiadau sy’n digwydd yn olynol, o’r gorffennol i’r presennol, ac i’r dyfodol. Defnyddir amser i feintioli, mesur neu gymharu hyd digwyddiadau neu’r cyfnodau rhyngddynt, a hyd yn oed, rhoi digwyddiadau mewn trefn.

Mae’r wers hon yn canolbwyntio ar agweddau sylfaenol amser. Mae’n archwilio sut i gyfrifo amser mewn fformatau gwahanol. Mae dysgwyr yn cymryd rhan weithredol yn y wers hon gan roi’r wybodaeth a’r sgil iddynt allu trosi rhyngddynt a chyfrifo gyda gwahanol unedau amser. Ymdrinnir ag ystod o bynciau yn y wers hon gan gynnwys mathau o gloc, trawsnewidiadau, rhannau o amser, trefnu a throsi unedau amser, trawsnewidiadau amser cymhleth a throsi unedau amser. Gyda chwestiynau gwirio gwybodaeth trwy gydol y wers ac asesiad byr ar y diwedd mae dysgwyr yn sicr o wella eu dealltwriaeth o amser y pwnc.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn cael tystysgrif coleg yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni'r modiwl - bydd hefyd yn gwella eich gallu mewn rhifedd ac yn cefnogi datblygu sgiliau ar gyfer y byd gwaith.

 • Modiwlau’r cwrs

  Trosi rhwng a chyfrifo gyda gwahanol unedau amser.
  Cyfrifwch amser mewn fformatau gwahanol.

 • Dull Asesu

  Prawf ar-lein

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1H

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility