Gofyniad Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer yr ymgeiswyr hynny yn unig sy’n adnewyddu eu tystysgrif ‘Cymorth Cyntaf yn y Gwaith’ presennol.

Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno parhau fel Cynorthwywyr Cyntaf fynychu cwrs gloywi cyn dyddiad dod i ben eu tystysgrif gyfredol.

Os nad oes gennych dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ar hyn o bryd, rydym yn cynnal cynnig cwrs 3 diwrnod, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 • Gofynion Mynediad

  Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Blaenorol (rhaid i dystysgrifau fod ar gael i'w harchwilio ar ddechrau'r cwrs).

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:
  - Cyflwyniad i gymorth cyntaf yn y gwaith
  - Y system resbiradol
  - Gwisgoedd, rhwymynnau a hylendid da
  - Y system gylchrediad gwaed
  - Y system nerfol
  - Toriadau
  - Llosgiadau a sgaldiadau
  - Y llygad
  - Gwenwynau

 • Dull Asesu

  Asesiad ymarferol ac ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility