Gofyniad Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer yr ymgeiswyr hynny yn unig sy’n adnewyddu eu tystysgrif ‘Cymorth Cyntaf yn y Gwaith’ presennol.

Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno parhau fel Cynorthwywyr Cyntaf fynychu cwrs gloywi cyn dyddiad dod i ben eu tystysgrif gyfredol.

Os nad oes gennych dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ar hyn o bryd, rydym yn cynnal cynnig cwrs 3 diwrnod, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Cyflwyniad i gymorth cyntaf yn y gwaith
– Y system resbiradol
– Gwisgoedd, rhwymynnau a hylendid da
– Y system gylchrediad gwaed
– Y system nerfol
– Toriadau
– Llosgiadau a sgaldiadau
– Y llygad
– Gwenwynau

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

  • Gofynion Mynediad

    Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Blaenorol (rhaid i dystysgrifau fod ar gael i'w harchwilio ar ddechrau'r cwrs).

  • Dull Asesu

    Asesiad ymarferol ac ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility