Excel i Ddechreuwyr (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Y sesiwn yma yw’r cam terfynol mewn deall Taenlenni Excel ac mae’n cyflwyno’r dysgwr i bynciau fel siartiau a thrin ystadegau. Hefyd mae’r sesiwn yma’n rhoi sylw i raglennu Excel sylfaenol:

Cyfeiriadau cell absoliwt
Enwi celloedd ac amrediadau
Cyfeirio at gelloedd ac amrediadau a enwir mewn fformiwlâu
Golygu celloedd ac amrediadau a enwir
Sefydlu llyfrau gwaith cyfan gyda golygu grwp
Defnyddio datganiadau VLOOKUP a HLOOKUP i adfer data
Golygu LOOKUPS a sicrhau manwl gywirdeb yn y data a ddychwelir
Cysylltu taenlenni a llyfrau gwaith gyda fformiwlâu a swyddogaethau
Defnyddio datganiadau If i gynorthwyo gyda gwneud penderfyniadau
Cyfrifiadau a datganiadau If
Dadansoddi data gyda’r holl nodweddion fformatio amodol newydd
Didoli data’n rhifol ac yn nhrefn yr wyddor
Hidlo data ar gyfer dadansoddi manwl gywirdeb ac amrediad
Sefydlu dilysu data i sicrhau didwylledd data
Atodi diogelwch wrth daenlen
Gwarchod dewisol h.y. gwarchod fformiwlâu wrth ganiatáu mynediad data
Sefydlu a defnyddio templedi
Creu a fformatio siartiau
Ychwanegu llinellau tuedd at siart
Defnyddio mathau arferol o siartiau

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D