PA1 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Cais Knapsack PA6 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Cyrsiau wedi’u hardystio’n llawn trwy City and Guilds ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd angen tystysgrifau cymhwysedd ar gyfer gwaith neu arddwyr amatur sydd angen uwchsgilio mewn amrywiol beiriannau a gweithrediadau chwistrellu.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad.

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Byddai'r cwrs hwn o fudd i unrhyw un sy'n gweithio neu'n ystyried gweithio mewn amgylchedd garddwriaeth neu amaethyddiaeth.

  • Dull Asesu

    Gwneir profion trwy asesu ar-lein a phrofion ymarferol.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3D