Dwr Poeth Domestig Heb ei Ddyfeisio (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i anelu at Blymwyr Lefel 3 cymwys ac mae’n rhoi cipolwg ar systemau dwr poeth heb eu dyfeisio. Bydd yn ardystio plymwyr cymwys i osod systemau dwr poeth heb eu dyfeisio.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Gofynion gosod
– Dyfeisiau diogelwch
– Gofynion trydanol
– Comisiynu
– Gofynion system ar gyfer gosod
– Gofynion diogelwch.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid bod â chymhwyster Lefel 3 mewn Plymio

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'n bollt ar gymhwyster ac mae'n ofyniad wrth weithio ar systemau dwr poeth heb eu dyfeisio.

 • Dull Asesu

  Byddwch yn dysgu trwy gyflwyniadau Powerpoint, trafodaeth, Holi ac Ateb, a 4 arholiad llyfr agored sy'n gofyn am gyrhaeddiad 100%, mae deunyddiau dysgu wedi'u cynnwys.

  Gwneir asesiad trwy ganlyniadau'r arholiadau.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility