Llywio Sero Net

Ein Nodau

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU 100% o lefelau’r 1990au erbyn 2050. Byddai hyn yn golygu y byddai swm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir gan y DU yn hafal i’r allyriadau y mae’r DU yn eu tynnu o’r amlgylchedd, neu’n llai.

Rydym yn cydnabod y gallwn gyflawni’r nod hwn gyda’n gilydd, ein nod yw darparu’r hyn sydd ei angen arnoch i sicrhau bod eich busnes wedi’i gyfarparu â hyfforddiant o safon diwydiant, gweithlu gwybodus, a strategaeth i gyrraedd Sero Net.

Beth Rydym yn Ei Wneud

  • Rydym yn darparu cyfleoedd gwella sgiliau mewn technolegau Sero Net ar gyfer busnesau, sefydliadau ac unigolion i’ch cefnogi i fynd yn garbon niwtral.
  • Rydym yn darparu hyb cynhwysfawr o wybodaeth, adnoddau a newyddion Sero Net.
  • Rydym yn darparu mynediad i ffynonellau cyllid i’ch galluogi i wella sgiliau am y gost leiaf bosibl.

Newyddion Diweddaraf

Newyddion: Coed Cadw yn Darparu Bron i 1000 o Glasbrennau Coed i Grŵp Colegau NPTC

I gefnogi targed Llywodraeth Cymru, mae Grŵp NPTC wedi gweithio gyda Choed Cadw ers 2022 mewn ymdrech i annog plannu coed llydanddail brodorol, a thrwy gydol yr amser hwn mae ein Hadran Garddwriaeth wedi cael bron i 1000 o goed sydd wedi’u plannu ar draws safleoedd ein Coleg…

Darllen Mwy >

NEWYDDION: “ES I O FOD YN DDECHREUWR I HEDFAN DROS LLOSGFYNYDDOEDD DIOLCH I CWRS DRONAU NEWYDD ECITB”

Roedd hyfforddwr coleg wrth ei fodd â chwrs dronau newydd Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladwaith Peirianneg (ECITB) gymaint nes iddo fynd allan a phrynu ei un ei hun – a mynd ag ef i Wlad yr Iâ i’w hedfan dros losgfynydd!

Mae Julian Hoile, sy’n gweithio i Grŵp Colegau NPTC, yn credu bod defnyddio dronau ar safleoedd diwydiannol yn “gam enfawr ymlaen mewn sgiliau peirianneg”…

Darllen Mwy >

NEWYDDION: CYNGOR CASTELL-NEDD PORT TALBOT YN SICRHAU GRANT O £75,000 AR GYFER PROSIECT EFFEITHLONRWYDD YNNI

Mae Tîm Cyflogadwyedd, Sgiliau a Thlodi Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn grant a fydd yn helpu gwneud cartrefi yn y fwrdeistref sirol yn fwy ynni effeithlon…

Darllen Mwy >

Hyb Gwybodaeth

CYMDEITHAS PYMPIAU GWRES

Mae’r farchnad pympiau gwres ar fin newid yn sylweddol – bydd angen uwchsgilio gosodwyr mewn pryd i fodloni’r galw sydd i ddod. Darllenwch ymlaen i ddarganfod pam…

Cymdeithas Pympiau Gwres: Cyflymu Gosod Pympiau Gwres – Tariff Pympiau Gwres Domestig Interim

Darllenwch am ein cwrs BPEC Gosod a Chynnal a Chadw Pympiau Gwres Rhan-amser yma

 

YR ADRODDIADAU GREEN EDGE

Partneriaid

Darllen Mwy >