Grŵp NPTC

Cyrsiau sy’n Benodol i Sgiliau Gwyrdd
Tystysgrif Cymhwysedd A2 (A2 CofC) – Hyfforddiant Dronau – (Awdurdod Hedfan Sifil)
Tystysgrif Lefel 3 ABBE mewn Asesiadau Ynni Domestig wrth Adeiladu – Cyflwyno Ar-lein (Rhan-Amser)
Economi Gylchol
Diploma Lefel 4 Dinas ac Urddau mewn Asesiadau Ynni Annomestig (NDEA) – Cyflwyno Ar-lein (Rhan-amser)
Peirianneg Adeiladwaith a Gwasanaethau Adeiladu L2
Dadansoddeg Data
Dyfarniad L3 Dinas ac Urddau mewn Gosod Offer Gwefru Cerbydau Trydan Domestig, Masnachol a Diwydiannol
Dronau – Iechyd a Diogelwch
Dyfarniad Lefel 3 EAL mewn Gosod Systemau Solar Ffotofoltäig Graddfa Fach
ECITB Sylfaen Cwrs Hyfforddi Systemau Awyrennau Di-griw (UAS)
BPEC Systemau Storio Ynni Trydanol (EESS) – Batris Storio
Cerbydau Hybrid Trydanol Lefel 2
Cerbydau Hybrid Trydanol Lefel 3
Cerbydau Hybrid Trydanol Lefel 4
Mesurau Effeithlonrwydd Ynni L3
Hyfforddiant Hedfan
Tystysgrif Llinell Olwg Weledol Gyffredinol (GVC)
Tystysgrif Llinell Weledol Gyffredinol (GVC) a Thystysgrif Cymhwysedd A2 (A2 CofC) – Hyfforddiant Dronau Cyfunol
Diwydiant 4.0
BPEC Gosod a Chynnal a Chadw Pympiau Gwres
Cyflwyniad i Dronau
Cydlynydd Ôl-osod Lefel 5
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 2 mewn cymwysterau ôl-osod a chyrsiau hyfforddi
Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Ynni Domestig – Cyflwyno Ar-lein (Rhan-Amser)
NEBOSH Ymwybyddiaeth Amgylcheddol
NEBOSH Rheolaeth Amgylcheddol
Dyfarniad Lefel 3 NOCN mewn Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol – (2022) 610/1607/X
Dyfarniad NOCN_Cskills Lefel 2 mewn Deall Ôl-osod Domestig (603/7123/7)
Diploma NVQ Lefel 2 mewn Inswleiddio a Thriniaethau Adeilad (Adeiladwaith)
Diploma NVQ Lefel 3 mewn Inswleiddio a Thriniaethau Adeilad (Adeiladwaith)
Rhagoriaeth Gweithrediadau
Ffotogrametreg
Hyfforddiant Aseswr Ôl-osod (Ar-lein) (Rhan-amser)
Six Sigma – Black, Yellow a Green Belt
Lean Six Sigma Black Belt ISO 18404 – Uwchraddiad (E-Gyrfaoedd)
Cwrs Hyfforddi Lean Six Sigma Black Belt ISO 18404 (gan gynnwys MiniTab) (E-Gyrfaoedd)
Lean Six Sigma Green Belt ISO 18404 – Uwchraddiad (E-Gyrfaoedd)
Lean Six Sigma Green Belt ISO 18404 – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Lean Six Sigma Yellow Belt – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sefydliad P3O® (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd P3O® (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd P3O® (E-Gyrfaoedd)
Ailgofrestru P3O® (E-Gyrfaoedd)
Cyrsiau gyda Llawer o Gydrannau Technoleg a Sgiliau Gwyrdd
Y Rheoliadau Dŵr Oer
Rheoli Adeiladwaith
Weldio (Lefel 1)
Weldio (Lefel 2)
Weldio (Lefel 3)
Dŵr Poeth Domestig Caeedig (Lefel 3)
Cyrsiau gydag Elfennau Gwyrdd
18fed Argraffiad
Gwaith Brics (Lefel 3)
Gwaith Saer (Lefel 2)
Gwaith Saer (Lefel 3)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Lefel 3)
Dyfarniad Dylunio a Gwirio Gosodiadau Trydanol (Lefel 4)
Trydanol a Phlymio CRAIDD mewn Peirianneg Adeiladwaith a Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2)
Sylfaen mewn Adeiladwaith – Gosod Brics/Adeiladwaith Sifil
Sylfaen mewn Adeiladwaith – Gwaith Saer/Toeon
Sylfaen mewn Adeiladwaith – Paentio ac Addurno /Teilsio Waliau a Lloriau
Sylfaen mewn Adeiladwaith – Plastro/Gwaith Brics
Sylfaen mewn Adeiladwaith – Plastro/Adeiladwaith Sifil
HNC mewn Astudiaethau Adeiladu
HNC mewn Peirianneg
Arolygu a Phrofi
Paentio ac Addurno (Lefel 3)
Diagnosteg Osgilosgop Systemau Trydanol ac Electronig Peiriannau Chwistrellu Tanwydd Petrol a Disel Rheilen Gyffredin – Synwyryddion Peiriannau (Cwrs 1)
Plastro (Lefel 3)
Prince 2 – Sylfaen
Prince 2 – Ymarferydd
Cwrs Hyfforddiant Cyflawni Tystysgrif PMP® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd Dadansoddwr Busnes Agile (AgileBA®) (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen Dadansoddwyr Busnes Agile (AgileBA®) (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Dadansoddwr Busnes Agile (AgileBA®) (E-Gyrfaoedd)
Ailgofrestru Dadansoddwr Busnes Agile (AgileBA®) (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Rhaglen Agile (AgilePgM®) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd Rheoli Rhaglen Agile (AgilePgM®) gydag arholiadau (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen Rheoli Prosiect Agile (AgilePM®) gydag Arholiad Sylfaen (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Rheoli Prosiect Agile (AgilePM®) gydag arholiad Ymarferydd (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Rheoli Prosiect Agile (AgilePM®) (E-Gyrfaoedd)
Cyflawni Hyfforddiant Sylfaen ac Ymarferydd APMG AgilePM® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Cyflawni Hyfforddiant Sylfaen APMG AgilePM® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Cyflawni Hyfforddiant Ymarferydd APMG AgilePM® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen Better Business Cases™ APMG (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Better Business Cases™ APMG (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd Rheoli Newid APMG (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Rheoli Newid APMG – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Ailgofrestru Rheoli Newid APMG (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen Rheoli Newid Rhyngwladol APMG – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd Rheoli Buddion APMG (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd Rheoli Buddion APMG (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Rheoli Buddion APMG (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Cwmwl Ardystiedig AWS (E-Gyrfaoedd)
Pensaer Datrysiadau Ardystiedig AWS (Cydymaith (E-Gyrfaoedd)
Pensaer Datrysiadau Ardystiedig AWS (Proffesiynol) (E-Gyrfaoedd)
Rhaglen Academi Gyrfa Cyfrifiadura Cwmwl AWS (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen Deallusrwydd Artiffisial BCS – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Hanfodion Bloc-gadwyn BCS – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen Bloc-gadwyn BCS – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Gweithdy Paratoi Llafar ar gyfer Diploma Dadansoddi Busnes BCS (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen Diogelu Data BCS – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Ymarferydd Diogelu Data BCS – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Hanfodion BCS mewn Deallusrwydd Artiffisial (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Hanfodion BCS mewn Deallusrwydd Artiffisial – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen EXIN BCS mewn Agile Scrum (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen EXIN BCS mewn Agile Scrum – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Ymarferydd EXIN BCS mewn Agile Scrum Master – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Ymarferydd EXIN BCS mewn Agile Scrum Product Owner – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Ymarferydd EXIN BCS mewn Perchennog Cynnyrch Agile Scrum (Pont) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Dadansoddi Busnes – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen BCS mewn DevOps – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Egwyddorion Rheoli Diogelwch Gwybodaeth – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Egwyddorion Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (CISMP) (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Ymddygiad Sefydliadol – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Arfer Dadansoddi Busnes – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Modelu Prosesau Busnes – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Peirianneg Gofynion – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd Better Business Cases™ (E-Gyrfaoedd)
Rhaglen Ardystio Dadansoddi Busnes gyda’r Academi Gyrfa gan gynnwys arholiadau BCS swyddogol (E-Gyrfaoedd)
Hanfodion Dadansoddi Busnes (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif CeMAP mewn Cyngor ar Forgeisi (Modiwl 1) (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif CeMAP mewn Cyngor ar Forgeisi (Modiwl 1) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif CeMAP mewn Cyngor ar Forgeisi (Modiwlau 1, 2 a 3) (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif CeMAP mewn Cyngor ar Forgeisi (Modiwlau 1, 2 a 3) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif CeMAP mewn Cyngor ar Forgeisi (Modiwlau 2 a 3) (E-Gyrfaoedd)
Tystysgrif CeMAP mewn Cyngor ar Forgeisi (Modiwlau 2 a 3) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen Newid Busnes a Hyfforddiant Ymarferydd CHAMPS2 (E-Gyrfaoedd)
Hyfforddiant Sylfaen Newid Busnes CHAMPS2 (E-Gyrfaoedd)
Hyfforddiant Ymarferydd Newid Busnes CHAMPS2 (E-Gyrfaoedd)
Diploma Cyswllt Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Pobl (E-Gyrfaoedd)
Cwrs Ardystiad CompTIA+ – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Pecyn CompTIA A+, Network+, Security+ (pob cwrs yn cynnwys arholiadau, papurau ymarfer a labordai) (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA (CASP+) CAS-004 gan gynnwys. Labordai Byw, Papurau Ymarfer ac Arholiad Swyddogol (E-Gyrfaoedd)
Cwrs Ardystiad CASP+ Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
CompTIA Cloud+ CV0-003 gan gynnwys. Labordai Byw, Papurau Ymarfer ac Arholiad Swyddogol (E-Gyrfaoedd)
Cwrs Ardystiad CompTIA Security+ – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
CompTIA Server+ SK0-005 gan gynnwys Labordai Byw, Papurau Ymarfer ac Arholiad Swyddogol (E-Gyrfaoedd)
Arbenigwr Strategaeth a Chynllunio Digidol Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (E-Gyrfaoedd)
Arbenigwr Marchnata Chwilio Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (E-Gyrfaoedd)
Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Diogelwch Gwybodaeth ISO27001 (E-Gyrfaoedd)
Rhaglen Academi Gyrfa Technegydd TG (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ITIL® 4 – Ystafell Ddosbarth (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ITIL® 4 – Ar-lein (E-Gyrfaoedd)
Llawlyfr Sylfaen ITIL® 4 (E-Gyrfaoedd)
Cwrs Hyfforddiant Gwelliant Gwasanaeth Parhaus ITIL® (E-Gyrfaoedd)
Llawlyfr Dylunio Gwasanaeth ITIL® (E-Gyrfaoedd)
Llawlyfr Gweithredu Gwasanaeth ITIL® (E-Gyrfaoedd)
Gweithrediadau Gwasanaeth ITIL® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen Rheoli Portffolios (MoP®) (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd Rheoli Portffolios (MoP®) (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd Rheoli Portffolios (MoP®) (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) 5ed Fersiwn, Sylfaen ac Ymarferydd gydag Arholiadau (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) 5ed Fersiwn, Sylfaen – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) 5ed Fersiwn, Sylfaen ac Ymarferydd – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) 5ed Fersiwn, Ymarferydd – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) 5ed Fersiwn, Ailgofrestru (E-Gyrfaoedd)
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus 5ed Fersiwn, Canllaw Astudio (E-Gyrfaoedd)
Hyfforddiant Hanfodion Microsoft 365 (MS-900) – Ystafell Ddosbarth Rhithwir (E-Gyrfaoedd)
Tor Data NCSC ac APMG (E-Gyrfaoedd)
Ardystiad Swyddogol CompTIA A+ (Cyfres Graidd 220-1101 a 220-1102) gydag Arholiadau, Gan Gynnwys Papurau Ymarfer a Labordai ar gyfer 1101 a 1102 (E-Gyrfaoedd)
Ardystiad Swyddogol Hanfodion TG CompTIA ITF+ (Cyfres Graidd FCO-U61) gydag Arholiad Gan Cynnwys Labordai a Phapurau Ymarfer (E-Gyrfaoedd)
Ardystiad CompTIA Network+ Swyddogol (Cyfres Graidd N10-008) (E-Gyrfaoedd)
Ardystiad Swyddogol CompTIA Security+ (Cyfres Graidd SY0-601) gydag Arholiadau gan gynnwys Papurau Ymarfer a Labordai (E-Gyrfaoedd)
Llawlyfr Swyddogol PRINCE2® (6ed fersiwn) – Copi Caled (E-Gyrfaoedd)
Paratoi ar gyfer Arholiad Ardystiad CompTIA Network+ (E-Gyrfaoedd)
Hyfforddiant Cyflawni Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2 Agile – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Hyfforddiant Cyflawni Ymarferydd PRINCE2 Agile – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Hyfforddiant Cyflawni Sylfaen PRINCE2 Agile® – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2 Agile® (E-Gyrfaoedd)
Copi Caled o Ganllawiau PRINCE2 Agile® (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd PRINCE2 Agile® gydag Arholiad (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen PRINCE2® (6ed fersiwn) (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen PRINCE2® (6ed fersiwn) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2® (6ed fersiwn (E-Gyrfaoedd)
Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2® (6ed fersiwn) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd PRINCE2® (6ed fersiwn) (E-Gyrfaoedd)
Ymarferydd PRINCE2® (6ed fersiwn) – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)
Pecyn Cynghorydd Morgeisi Proffesiynol – CeMAP (Modiwlau 1, 2 a 3) a CeRER – Ystafell Ddosbarth Rithwir (E-Gyrfaoedd)

 

Cliciwch yma i gofrestru’ch diddordeb