Datblygu Sgiliau Lletygarwch a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyrsiau sy’n gymwys ar gyfer cyfrif dysgu unigol (PLA)
City & Guilds Lefel 3 Diploma mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid Ymholwch Nawr
Coginio Proffesiynol NVQ Lefel 3 (Rhan-amser) Ymholwch Nawr
Coginio Proffesiynol – Paratoi Bwyd a Choginio NVQ (C&G) Ymholwch Nawr
Lefel 2 Gwasanaethau Cwsmeriaid (Highfield) (Rhan-amser) Ymholwch Nawr
Cyrsiau Eraill (Efallai y bydd cyllid arall ar gael, yn amodol ar gymhwysedd)
Gofal Cwsmer L2 Ymholwch Nawr
Gofal Cwsmeriaid gyda Sgiliau Cymraeg L2 Ymholwch Nawr
Gwasanaethau Cwsmeriaid gyda Sgiliau Busnes L2 (Darpariaeth Saesneg) (Rhan-amser) Ymholwch Nawr
Lefel 2 Hylendid Bwyd/Diogelwch (Rhan-amser) Ymholwch Nawr
Lefel 3 Dyfarniad mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd (Rhan-amser) Ymholwch Nawr
NVQ Lefel 1 Tystysgrif mewn Sgiliau Lletygarwch (Rhan-amser) Ymholwch Nawr
Sgiliau Lletygarwch – NVQ Bwyty Ymholwch Nawr
Sgiliau Lletygarwch – NVQ Becws Ymholwch Nawr
Sgiliau Lletygarwch – NVQ Cegin Ymholwch Nawr

Gweler ein hystod lawn o gyrsiau