Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2 (Highfield) (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o ddelio â chwsmeriaid ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n gweithio o fewn rôl sy’n gysylltiedig â gwasanaeth cwsmeriaid a hoffai wella a datblygu eu darpariaeth o wasanaeth i gwsmeriaid neu ar gyfer unigolion sy’n dymuno dechrau eu gyrfa o fewn gwasanaeth cwsmeriaid.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year