Gwasanaeth Cwsmer gyda Sgiliau Busnes L2 (Cyflenwi Saesneg) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o ddelio â chwsmeriaid ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn rôl sy’n ymwneud â gwasanaeth cwsmeriaid a hoffai wella a datblygu eu darpariaeth gwasanaeth cwsmeriaid neu ar gyfer unigolion sy’n dymuno dechrau eu gyrfa o fewn gwasanaeth cwsmeriaid. rôl.

Mae’r cwrs hwn o fudd i bob unigolyn sydd am wella ei sgiliau cyfathrebu a chryfhau eu perthnasoedd a’u rhyngweithio â chwsmeriaid a cydweithwyr.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Rhagolygon gyrfa : Dadansoddwr Gwasanaeth £32,000 y flwyddyn, Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chwynion £21,000, Asiant Canolfan Alwadau £22,000, Cydymaith Cysylltiadau Cleient £25,000

  Gall sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol gefnogi ystod eang o gyfleoedd gyrfa. Mae angen lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid ar unrhyw sefydliad sy'n seiliedig ar gwsmeriaid ar gyfer twf a boddhad cleientiaid. Gan ddefnyddio’r sgiliau a ddatblygwyd ar y cwrs gallwch wella eich rhagolygon gyrfa mewn ystod eang o sectorau fel manwerthu, twristiaeth, marchnata a lletygarwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
  Deall egwyddorion arfer da mewn gwasanaeth cwsmeriaid
  Deall y ffactorau sy'n cyfrannu at brofiad cwsmer cadarnhaol
  Deall pwysigrwydd cyfathrebu geiriol a di-eiriau mewn gwasanaeth cwsmeriaid
  Gallu myfyrio ar eich cyfathrebu geiriol a di-eiriau eich hun mewn gwasanaeth cwsmeriaid

 • Dull Asesu

  Cymryd rhan yn y cwrs, gan gynnwys asesiadau ysgrifenedig a chwarae rôl

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1M