Lefel 2 Hylendid / Diogelwch Bwyd (Rhan-amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2 hwn yn darparu dealltwriaeth o hylendid bwyd a gofynion diogelwch hanfodol i unrhyw un sy’n trin, yn paratoi neu’n gweini bwyd. Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar bwysigrwydd hylendid bwyd, peryglon diogelwch bwyd cysylltiedig ac arfer hylendid da.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bob unigolyn sy’n trin, paratoi, coginio a gweini bwyd neu’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant gwasanaeth bwyd yn broffesiynol neu fel gwirfoddolwr.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall y cwrs hwn arwain at swydd yn y diwydiant lletygarwch a / neu symud ymlaen i gwrs uwch, er enghraifft:
  Lefel 3 Diogelwch Bwyd Uwch mewn Arlwyo
  Dadansoddiad Peryglon Lefel 2 a Lefel 3 a Phwyntiau Rheoli Critigol

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:
  - Pwysigrwydd diogelwch bwyd
  - Bacteria a ffactorau risg
  - Hylendid personol
  - Traws-halogi
  - Rheoli plâu
  - Glanhau a glanhau cynhyrchion
  - Llif gwaith llinol
  - Dadansoddiad Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol
  - Deddfwriaeth diogelwch bwyd sylfaenol

 • Dull Asesu

  Papur prawf amlddewis byr.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D