Hylendid Bwyd Lefel 3 RSPH (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Pwysigrwydd diogelwch bwyd
– Bacteria a ffactorau risg
– Hylendid personol
– Traws-halogi
– Rheoli plâu
– Glanhau a glanhau cynhyrchion
– Llif gwaith llinol
– Dadansoddiad Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol
– Deddfwriaeth diogelwch bwyd sylfaenol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

4D